en

اشتراک گذاری:

نرم افزار حسابداری

 • طبقه بندی حساب ها در سطوح مختلف : گروه حساب ها، حساب کل، حساب معین، حساب تفصیل
 • بدون محدودیت در تعریف تعداد سطوح حساب تفصیلی
 • تعیین حداقل موجودی و سقف موجودی برای هر کدام از حساب ها
 • مشخص کردن ویژگی گروه حساب ، حساب کل، حساب معین، حساب تفصیل براساس موجودی ریالی، ارزی، اعتباری
 • تعیین ماهیت هر حساب براساس موجودی و ارتباط آن با سایر حساب ها در سطوح مختلف
 • تعیین در صد پورسانت و درصد سود به ازای هر حساب تفصیلی
 • تعریف حساب تفصیلی شخص، شرکت و یا محصول بطور مجزا و ساده
 • تعریف حساب تفصیلی مربوط به گروه محصولات بصورت خودکار با مشخص شدن ویژگی موجودی کلی برای محصولات تعریف شده در گروه محصول
 • ثبت اطلاعات سند حسابداری بصورت پیش نویس، ثبت سند موقت، ثبت سند دائم
 • جستجوی اسناد براساس طبقه بندی صورت گرفته
 • امکان تبدیل اسناد پیش نویس به اسناد موقت و تبدیل اسناد موقت به دائم بصورت تکی و چندتایی
 • ثبت سند حسابداری بصورت ریالی، ارزی، اعتباری و بصورت تجمیعی
 • مشاهده بالانس بودن سند حین ورود اقلام سند حسابداری
 • امکان نگهداری اقلام سند بصورت پیش نویس در حین سند زدن اگر نرم افزار بنا به دلایلی خاموش شود
 • ثبت خودکار سند حسابداری برای فاکتور های فروش و فاکتورهای خرید ثبت شده در بخش مالی
 • طبقه بندی اسناد براساس نوع سند همچون اسناد افتتاحیه، اسناد اختتامیه، اسناد عادی، اسناد مربوط به فاکتور، اسناد مربوط به خزانه
 • تحلیل مانده حساب ها براساس اقلام سند
 • طبقه بندی اقلام سند حسابداری بطور مجزا برای هر سند حسابداری
 • ارتباط سیستمی بین فاکتور و سند حسابداری و اسناد خزانه در ایجاد و بروز رسانی سند
 • امکان کنترل در تبدیل اسناد موقت به اسناد دائم براساس شماره سند
 • امکان صدور سند افتتاحیه، سند اختتامیه توسط نرم افزار و امکان انتقال ماهیت حساب ها به سال بعد
 • تهیه صورت های مالی از گردش ریالی حساب ها و قابلیت سفارشی کردن صورت های مالی
 • تحلیل دفاتر در سطوح مختلف حساب ها بصورت ریالی
 • گزارش سود و زیان براساس درصدهای تعریف شده در حساب های تفصیلی
 • گزارش دفتر روزنامه، کل، معین، تفصیلی
 • امکان تعیین حساب های فاقد گردش مالی
 • گزارش گردش مالی حساب ها در سطوح مختلف بصورت ساده و گرافیکی
 • امکان لینک به نرم افزار crm

 

  "به مشتری خدمت کن"....  به همين سادگی

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید 12633

ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو