en


نرم افزار مدیریت مراکز خدمات رفاهی

 

1.  امکان ثبت اطلاعات مراکز رفاهی با مشخصات ) نظیر نام مرکز، شماره تلفن، شماره فکس، ظرفیت هر ویلا، نام پرسنل و خدمه و...(

ثبت لیست خدمه

 

2. امکان ثبت اطلاعات متقاضیان )نظیر نام، نام خانوادگی، موبایل، تلفن، آدرس، مسئولیت، محل کار و...(

ثبت اطلاعات متقاضیان

 

3. امکان ثبت اطلاعات متقاضیان در زمان مراجعه و ذخیره اطلاعات در بانک مشتریان

ثبت اطلاعات

4. امکان ثبت سوابق متقاضیان در پرونده آنها

5. امکان جستجوی مشتریانی که قبلا از مراکز رفاهی استفاده کردند بر اساس کد ملی

امکان جستجوی مشتریانی که قبلا از مراکز رفاهی استفاده کردند بر اساس کد ملی

 

6. امکان ثبت رزرو مراکز رفاهی در پرونده هر متقاضی و نمایش مراکز رفاهی آزاد و قابل استفاده در رنگ های متفاوت امکان ثبت رزرو مراکز رفاهی

نمایش مراکز رفاهی آزاد

 

7. امکان ثبت اطلاعات همراهان متقاضی و نسبت آنها

امکان ثبت اطلاعات همراهان متقاضی و نسبت آنها

 

8. امکان ارسال و دریافت sms

 

9. امکان ارسال sms قبل از ورود در حین ورود و بعد از خروج از مراکز رفاهی

 

10. امکان ارسال پیام تبریک تاریخ تولد

 

امکان ارسال پیام تبریک تاریخ تولد

 

11. امکان ارسال و دریافت نظرسنجی به صورت پیام کوتاه و ثبت امتیاز متقاضیان به مراکز رفاهی

امکان ارسال و دریافت نظرسنجی به صورت پیام کوتاه و ثبت امتیاز متقاضیان به مراکز رفاهی

 

12. ثبت سوال و پاسخ نظرسنجی در پرونده هر متقاضی

ثبت سوال و پاسخ نظرسنجی در پرونده هر متقاضی

 

13. امکان ایجاد نظرسنجی های چند سوالی بصورت داینامیک

14. امکان طراحی فرم های نظرسنجی و تکمیل آنها پس از مکالمه تلفنی با مشتری توسط اپراتور  

طراحی فرم های نظرسنجی1طراحی فرم های نظرسنجی2

 

 

15. گزارش نظرسنجی تلفنی و میزان رضایت مشتریان

گزارش نظرسنجی تلفنی و میزان رضایت مشتریان

 

16. دریافت نظرات مشتریان در واحدهای اقامتی مختلف از طریق نظرسنجی های تلفنی و پیامکی16.	دریافت نظرات مشتریان در واحدهای اقامتی مختلف از طریق نظرسنجی های تلفنی و پیامکی

 

17. امکان تغییر وضعیت مرکز رفاهی رزرو شده از حالت رزرو به حالت تحویل

امکان تغییر وضعیت مرکز رفاهی رزرو شده از حالت رزرو به حالت تحویل

 

18. دسته بندی قراردادهای پذیرش در گروه های مختلف با توجه به نوع و تاریخ

دسته بندی قراردادهای پذیرش در گروه های مختلف با توجه به نوع و تاریخ

 

19. تاریخچه هریک از واحدهای اقامتی در سطوح  و تاریخ های مختلف  (بر حسب : نام واحد اقامتی، نوع واحد اقامتی، شماره اتاق)

تاریخچه هریک از واحدهای اقامتی

 

20. امکان

تعداد بازدید 612

ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو