ذخیره فایل صوتی مذاکره با مشتری و درج درپرونده آن(نیازمند سیستم VoIP)ذخیره فایل صوتی

 

 

1. درج در پرونده ارتباطات با مشتری

2. ذخیره فایل صوتی از طریق سرور VoIP  

3. دسترسی به اطلاعات با توجه به سطح دسترسی تعیین شده

 

 

تعداد بازدید 523

کلمات کلیدی

درخواست دمو

درخواست دمو