سامانه جامع نظارت ، آمار و اطلاعات تاسیسات گردشگری

 

مبنای برنامه ريزی صحيح داشتن آمار دقيق و به موقع است

 

سامانه جامع نظارت ، آمار و اطلاعات تاسیسات گردشگری بعد از انجام بررسی های میدانی و مشاهده مستندات و اخذ نظر کارشناسان مرتبط تحت نظارت و بررسی های فنی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفت.

 

 

Https://myst.mcth.ir

 

تعریف کاربر در سطوح مختلف دسترسی

 

# تخصیص بیش از 130 نوع دسترسی به قسمت های سامانه

 

تعریف کاربر در سطوح مختلف دسترسی

 

سامانه یکپارچه ثبت آمار و اطلاعات گردشگری

 

سامانه یکپارچه ثبت آمار و اطلاعات گردشگری

 

معرفی پنل اختصاصی تاسیسات گردشگری

 

این پنل شامل قسمت های زیر می باشد:

1- مدیریت اطلاعات تاسیسات

  * ثبت مدارک و گواهینامه ها

  * ثبت مشخصات پرسنل (دائم و فصلی)

2- اخذ کد شناسه یکتا تاسیسات

3- درخواست صدور یا تمدید پروانه یا ارتقا ستاره/درجه

4- ارسال آمار روزانه از طریق پنل کاربری یا بصورت اتوماتیک از طریق نرم افزار هتل داری

5- کارتابل مکاتبات (ارسال و دریافت نامه)

6- اخذ گزارشات آماری مختلف و مشاهده جایگاه مجموعه نسبت به سایر مجموعه ها

 

 

تولید بارکد دوبعدی و صدور گواهینامه

جهت پایش اطلاعات تاسیسات گردشگری و نظارت و رهگیری توسط مسافرین و ثبت نظرات و شکایات از مجموعه

 

تولید بارکد دوبعدی و صدور گواهینامه

 

گزارش های آماری

گزارش های آماری

بیش از 150  نوع گزارش گیری به همراه داشبورد مدیریتی

 

 

کارتابل مکاتبات

کارتابل مکاتبات

جهت ارتباط کارشناسان با مجموعه ها تاسیسات گردشگری

 

 

 

سایر امکانات و خدمات موجود در سامانه

 

سایر امکانات و خدمات موجود در سامانه

 

سیستم نظارت و ارزیابی تاسیسات گردشگری

امکان نظارت و ارزیابی فعالیت تاسیسات بر اساس فرم های مشخص شده و ثبت در سوابق ایشان جهت بهره گیری از سایر خدمات

این قسمت دارای پلتفرم های تحت موبایل و تبلت ، قابلیت نظارت را برای کارشناسان و مسئولین مرتبط هموار ساخته و نتیجه هر بازرسی در سوابق تاسیسات داخل سامانه درج می گردد.

 

سیستم نظارت و ارزیابی تاسیسات گردشگری

 

 

دسترسی به آمار و اطلاعات برخط گردشگری جهت پژوهش و مطالعات

 Report.mcth.ir

دسترسی به آمار و اطلاعات برخط گردشگری جهت پژوهش و مطالعات

 

استعلام تاسیسات گردشگری

بررسی تاسیسات دارای مجوز فعالیت و کسب اطلاعات آنها و همچنین ثبت شکایت به همراه امکان پیگیری و درج در سوابق تاسیسات توسط مسافرین و گردشگران

 Namad.mcth.ir

 

دسترسی به آمار و اطلاعات برخط گردشگری جهت پژوهش و مطالعات

تعداد بازدید 1173

درخواست دمو

درخواست دمو