en

کاربران - ثبت کاربر

Loading the player...

کاربران - ثبت کاربر

زمانی که بخواهید یکی از پرسنل سازمان شما به نرم افزار سی آر ام دسترسی داشته باشد ابتدا باید آن شخص را به عنوان پرسنل شرکتتان در سی آرم ام تعریف کنید، که به این اشخاص، کارکنان گفته می شود.

مثلا اگر در بخش اشخاص، روی زیر منوی کارکنان کلیک کنید، لیستی از کارکنان شرکتتان نمایش داده می شود.

اگر بخواهید به این شخصی که اضافه کرده اید سطح دسترسی بدهید که بتواند از نرم افزار سی آر ام استفاده کند، در بخش کاربران بر روی زیرمنوی "تعریف کاربران" کلیک کنید؛ لیست کاربران فعلی نمایش داده می شود.


تعداد بازدید: 1382

درخواست دمو

درخواست دمو