en

خدمات پس از فروش

Loading the player...
  • امکان تعریف تیکت با کلیه جزئیات مورد نیاز
  • امکان ثبت ارتیاط برای هر تیکت به دفعات تا اتمام یک تیکت
  • امکان تعریف وظیفه برای پیگیری درون سازمانی در کارتابل کارشناس مربوطه
  • امکان ثبت  پیش فاکتور و فاکتور در پرونده تیکت
  • امکان گروه بندی تیکت ها

تعداد بازدید: 2582

درخواست دمو

درخواست دمو