تعیین سطوح دسترسی

Loading the player...

در این بخش از نرم افزار crm به شما امکانات زیر داده می شود:

 • دسترسی برای ورود رکورد جدید
 •   دسترسی برای ویرایش رکورد های قبلی
 •   دسترسی به حذف منطقی
 •   دسترسی به حذف فیزیکی
 •   دسترسی به گزارشها
 •   دسترسی به آمار
 •   دسترسی به تعیین کارشناس مربوطه
 •   دسترسی به ارسال ها
 •   دسترسی به خروجی های Excel  و  word
 •   دسترسی به چاپ
 •   دسترسی به غیر فعال سازی رکوردها

تعداد بازدید: 2007

درخواست دمو

درخواست دمو