en

مدیریت جلسات در نرم افزار crm

Loading the player...

 

در این قسمت از نرم افزار crm شما می توانید جلسات و قرارهای کاری خود را ثبت و مدیریت کنید. تاریخ جلسه به همراه اسامی شرکت کنندگان در جلسه را تعریف نمایید و موضوعات مطرح شده در قرار کاری را ثبت کنید.

همچنین می توانید از این قسمت خروجی بگیرید و امکان ضمیمه کردن فایل های مربوطه نیز جود دارد.


تعداد بازدید: 2595

درخواست دمو

درخواست دمو