en

گروه بندی چند سطحی مشتریان

Loading the player...

 

گروه بندی مربوط به شخص و یا شرکتها را نشان می دهد. هنگامی که بخواهید از فاکتورهای مربوط به اشخاص و یا شرکت های گروه خاصی گزارش بگیرید، گروه مورد نظر را در این فیلد انتخاب نمایید.


تعداد بازدید: 2178

درخواست دمو

درخواست دمو