en

معرفی باشگاه

Loading the player...

معرفی باشگاه

باشگاه مشتریان می تواند سه رویکرد داشته باشد؛ رویکرد بازاریابی یا جذب مشتری، رویکرد حفظ مشتری، و رویکرد خدمات پس از فروش. در باشگاه با رویکرد بازاریابی، عضویت برای همه آزاد است. یعنی فردی که هیچ خریدی انجام نداده است نیز می تواند عضو باشگاه شود. این فرد، یک سرنخ است که می تواند بعدا تبدیل به فرصت و سپس تبدیل به مشتری نیز بشود.


تعداد بازدید: 2438

درخواست دمو

درخواست دمو