en

عدم مشابهت اطلاعات

Loading the player...
  • امکان ایجاد رکورد مشابه به تعداد قابل انتخاب برای اطلاعات یک رکورد و ویرایش آن
  • امکان فعال و یا غیر فعال کردن رکورد ها
  • امکان کنترل مشابهت اطلاعات در زمان ورود اطلاعات ( عدم ثبت اطلاعات مشابه)

تعداد بازدید: 2144

درخواست دمو

درخواست دمو