گواهینامه ها

شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع موفق به اخذ گواهینامه های ذیل شده است.

1- جواز تاسیس از وزارت صنعت معدن و تجارت

2- پروانه انتشار نرم افزار از وزارت ارشاد

3- گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی از شورای عالی انفورماتیک کشور

4- پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت

تاریخ ارسال: 1391/2/3
تعداد بازدید: 9007

درخواست دمو

درخواست دمو