en
قابلیت Dialingدر نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع کاربر می تواند با کلیک بر روی شماره های تلفن ، فکس و موبایل های موجود ، شماره گیری انجام شود و سپس کاربر با برداشتن گوشی تلفن با مشتری صحبت نماید.

در صورت عدم وجود سیستم VOIP   لازم است کامپیوتر کاربر دارای کارت مودم باشدو گوشی تلفن به آن متصل باشد.

تاریخ ارسال: 1391/1/30
تعداد بازدید: 2910

درخواست دمو

درخواست دمو