A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: menu_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 229

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: menu_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 229

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: menu_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 230

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: menu_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: menu_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 233

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_menu_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 249

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_menu_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 249

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_menu_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 250

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: panel1_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 256

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: panel1_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 256

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: panel1_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: panel2_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 260

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: panel2_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 260

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: panel2_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 261

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content1_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 277

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content1_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 277

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content1_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 278

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content1_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 283

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content1_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 283

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content1_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 284

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: menu_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 295

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: menu_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 295

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: menu_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 298

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: menu_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 298

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 306

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 306

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 307

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 310

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content2_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 313

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content2_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 313

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content2_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 314

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content3_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 317

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content3_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 317

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content3_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 318

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content4_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 329

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content4_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 329

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content4_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 330

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content4_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 333

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content4_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 334

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title2_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 347

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title2_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 347

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title2_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 348

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: state_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 354

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: state_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 354

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: state_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 355

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: state_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 358

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: access_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 367

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: access_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 367

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: access_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 368

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: footer2_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 378

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: footer2_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 378

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: footer2_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 379

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content5_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 382

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content5_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 383

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content5_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 386

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content5_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 387

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content5_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 387

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content6_color

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 390

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content6_size

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 391

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content6_font

Filename: single_page/single_page_model.php

Line Number: 391

نرم افزار CRM | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان | نرم افزار سی آر ام طلوع - ماژول نظرسنجی و رضایت سنجی
en
ماژول نظرسنجی و رضایت سنجی

·         امکان ایجاد انواع فرمهای نظرسنجی (فرم پویا و دارای چندین انتخاب در گزینه‌ها و یا فرم با گزینه‌های از پیش تعیین شده)
·         امکان ایجاد سوالات تستی و تشریحی

·         امکان ایجاد گزینه های تستی و پاسخهای تشریحی

·         امکان پاسخگویی به فرم‌ها توسط خود مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

·         امکان گزارش گیری از میزان رضایت و نظرات یک مشتری خاص و یا گروهی از مشتریان

تاریخ ارسال: 1391/1/30
تعداد بازدید: 4112
var doo = 0; if (doo) { $('#demo').animate({ "width": "360px" }, "fast"); } var isOpen = false; $('#demo_cloud1').click(function () { if (isOpen) { $('#demo').animate({ "width": "+=5px" }, "fast") .animate({ "width": "55px" }, "slow") .animate({ "width": "60px" }, "slow"); isOpen = !isOpen; } else { $('#demo').animate({ "width": "-=5px" }, "fast") .animate({ "width": "365px" }, "slow") .animate({ "width": "360px" }, "slow"); $('#demo_content form').show() $('#demo_content form .error').removeClass("error"); $('#demo_submit_submit input').removeAttr('disabled'); isOpen = !isOpen; } });

درخواست دمو

درخواست دمو