ارسال گروهی ایمیل

Loading the player...

 

با استفاده از نرم افزار crm طلوع شما می توانید برای یک یا گروهی از مشتریان خود ایمیل ارسال کنید. 


تعداد بازدید: 2172

درخواست دمو

درخواست دمو