en
زیر سیستم آلارم دهی در نرم افزار CRM

زیر سیستم آلارم دهی در نرم افزار CRMیکی از مهم ترین وظایف نرم افزار CRM مدیریت اتفاقات موثر به رضایت مشتری در زمان مناسب می باشد .

زیر سیستم آلارم دهی در نرم افزار CRM در کلیه فرآیند های بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش روی ایجاد آلارم برای دادن پیام و هشدار به مشتریان یا کارکنانی که می بایست یک کار خالص را در خصوص یک مشتری پیگیری نمایند می تواند مورد استفاده واقع شود .

نرم افزار CRM در تمامی مراحل ارتباط با مشتری از زمانی که مشتری اولین ارتباط را با ما برقرار می کند مراقبت های لازم در زمان مناسب برای راضی نگه داشتن مشتری ایجاد خواهد کرد.

1_ آلارم برای تماس مجدد با مشتری با توجه به برنامه زمانی پیگیری هر مشتری در
نرم افزار CRM

2_ آلارم پیگیری برای پیش فاکتور ارسال شده برای مشتری در نرم افزارCRM

3_ آلارم پیگیری برای دریافت مبلغ فاکتور با توجه به توافقات مشتری

4_ آلارم پیگیری برای ارائه خدمات یا نصب دستگاه برای مشتری در نرم افزارCRM

5_ آلارم ارائه خدمات پشتیبانی به مشتری با توجه به نوع سرویس درخواستی از مشتری

6_ آلارم ارائه سرویس های دوره گارانتی و دوره های بعد از گارانتی


با نرم افزار CRM طلوع بیشتر آشنا شوید.

تاریخ ارسال: 1396/7/22
تاریخ بروزرسانی: 1401/6/6
تعداد بازدید: 2888
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو