نرم افزار حسابداری چیست؟ 1396/9/18

نرم افزار حسابداری چیست؟ نرم افزار حسابداری ابزاری است که می تواند مجموعه ای از فرایندهای حسابداری را به صورت مکانیزه در سازمان انجام دهد . استفاده از نرم افزار در بسیاری از صنایع کاملا کاربردی شده و صنعت حسابداری نیز به صورت…


حسابداری چیست؟ 1396/9/12

حسابداری چیست؟ حسابداری، فرآیندهای حسابداری هر سازمان می باشد که تمامی رویدادهای مالی شرکت را ثبت و پردازش کرده و سعی می کند به مدیران شرکت، صاحبان سهام و یا ذینفعان شرکت گزارش های مالی بدهد. به عبارت دیگر حسابداری از شناسایی،…


درخواست دمو

درخواست دمو