در نرم افزار crm برای ذخیره ی توضیحات در فیلد توضیحات موجود در فرم های مختلف برنامه چه روشی مد نظر گرفته شده است؟ 1398/10/14

یک بار متن مورد نظر را در فیلد توضیحات تایپ نموده و سپس با استفاده از آیکن + که کنار فیلد توضیحات قرار دارد ان را بررسی نمایید و سپس در پیش فاکتورهای بعدی با استفاده از آیکن چند خط نارنجی رنگ که در کنار فیلد توضیحات قرار دارد…


در هنگام ثبت پیش فاکتور در نرم افزار crm آیا در فیلد تخفیف بر اساس درصد با علامت درصد گذاشته شود؟ 1398/10/14

خیر برای اعمال تخفیف بر اساس درصد عدد بدون علامت درصد و براساس مبلغ عدد بر اساس ریال باید وارد شود.


در نرم افزار CRM در صورت فراموش نمودن ثبت ارتباط در همان روز آیا می توان تاریخ آن را در هنگام ثبت به تاریخ انجام ان ارتباط تغییر داد؟ 1398/10/14

بله می توان در هنگام ثبت ارتباط جدید زمان شروع و پایان آن ارتیاط رابه تاریخ مورد نظر تغییر داد.


برای مشاهده تغییرات انجام شده در نرم افزار crm بر روی یک وظیفه از چه روشی می توان دسترسی پیدا نمود؟ 1398/10/14

روی وظیفه ی مورد نظر راست کلیک نموده و از گزینه تاریخچه استفاده نمایید. لیست تمامی ویرایش های انجام شده بر روی این وظیفه توسط هر کاربری در این قسمت قابل بررسی است.


در نرم افزار crm چگونه می توان دریافت که آیا وظیفه ارجاع داده شده به فرد دیگر توسط وی انجام شده است یا خیر؟ 1398/10/14

شما می توانید از منوی وظایف ، وظایف ارسالی بررسی کنید که آیا وظیفه ارجاع داده شده انجام و صد در صد شده است یا خیر و برای بررسی از نحوه انجام ان می توان روی وظیفه ی مورد نظر راست کلیک و تمامی ارتباطات را بزنید چرا که کاربر ارجاع…


درخواست دمو

درخواست دمو