en

برای فروش موفق چه تعهداتی از مشتری می گیرید؟ هیچ چیز ناامید کننده تر از این نیست که هفته ها و ماه ها روی یک پروژه فروش زمان صرف کنید و درنهایت مشتری بگوید: "می دانید؛ مطمئن نیستم که الان زمان مناسبی برای این پروژه باشد. لطفا…


مدیریت اعتراضات مشتریان شاکی در مقاله های اخیر به انواع مشتریان ناراضی اشاره شده است. در این مقاله به نوع رفتار با این گونه مشتریان اشاره می شود. مشتریان شاکی رفتارهای مختلفی دارند و بدیهی است که رفتار یکسان در برابر آنها…


بدست آوردن رضایت مشتری در هنگام آشفتگی

بدست آوردن رضایت مشتری در هنگام آشفتگی خلاصه به طور متوسط،   96 افسر معتمد در کوهورت برای این گزارش به این نتیجه رسیدند که تغییر در فرایندهای عملیاتی تاثیر بسیار منفی بر توانایی خود را برای حفظ رضایت مشتری نداشته است. مشتریان،…


21  اصل روانشناسی فروش

21 اصل روانشناسی فروش اصل 1: دو دلیل اصلی خرید یا عدم خرید میل به سود بردن و ترس از ضرر کردن است. اصل 2: مردم احساسی تصمیم می گیرند و بعد با منطق این تصمیم را توجیه می کنند. اصل 3: برای مشتری مهم نیست که کالای شما چیست و چه گونه…


هفت تمرین برای بدست آوردن سلامت ذهنی (بهداشت روانی) تعریف سلامت ذهنی: داشتن روابط خوش بینانه، اعتماد به نفس و اصولا خوش اخلاقی در هر کاری که انجام می دهید. 1- صحبت کردن درونی و مثبت با خود وقتی مطالب را برای خودتان توضیح می دهید…


قانون های ذهنی فروش تمام زندگی شما به ثمره و نوع زندگی شما بستگی دارد. هر اتفاقی که برای شما می افتد به واسطه نوع استفاده شما از ذهنتان می باشد. اگر کیفیت فکر خود را تغییر دهید قادر خواهید بود که کیفیت زندگی خود را نیز تغییر…


توسعه قدرت شخصی افراد موفق دارای نگرش های بلند مدت هستند و تصمیمات خود را بر مبنای جایی که می خواهند تا چند سال آینده نسبت به اکنون باشند می گیرند ولی افراد ناموفق به دلیل اینکه زیاد به دراز مدت فکر نمی کنند بیشتر به دنبال کامجویی…


تغییرات در تصور خویش نگرش فروشنده های موفق در هفت تصویر خلاصه می شود: 1)کار کردن برای خودتان: باید خودتان را به عنوان مدیر عامل شرکت ببینید و مسولیت کامل آنچه برایتان اتفاق می افتد را قبول کنید. مراحل موفقیت: - عزت نفس - مسئولیت…


مهمترین سد در مقابل فروش ترس از طرد شدن و ترس از شنیدن نه ترس از طرد شدن به دلیل عزت نفس پایین است. یعنی احساس حقارت ،بی ارزشی ،احساس اینکه شما خوب نیستید ،نیمه خالی لیوان را دیدن و... دست کم گرفتن خود. تنها ترس ذاتی است که وقتی…


خویشتن شناسی خویشتن بینی مجموعه ای از عقایدتان است که راجع به خود و دنیای اطرافتان دارید و آن برنامه اصلی کامپیوتر ضمیر نیمه خود آگاه شما می باشد. شما برای هر قسمت از زندگی خود به طور جداگانه یک خویشتن بینی کوچک تری دارید. این…


رفتار در مقابل استعداد

رفتار در مقابل استعداد 80% موفقیت یک فروشنده حرفه ای توسط رفتار تعیین خواهد شد و فقط 20% توسط استعداد. 20% موثر بودن در فروش از دانش در خصوص کالا برمی آید. در فروش باید نگرش و تفکر مثبت داشت. زمانی که آگاهی کامل از چیزی که می فروشید…


درخواست دمو

درخواست دمو