en
سیستم مدیریت تغییر پروژه

سیستم مدیریت تغییر پروژه مقدمه: تغییر و تعارض در پروژه ها در کار و حتی در زندگی روزمره بسیار شایع است. هرگونه حذف، اضافه یا تجدیدنظر در اهداف و دامنه پروژه بدون توجه به آنکه زمان پروژه را کاهش یا افزایش دهد، تغییر می نامند.…


 مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک پروژه معرفی مدیریت ریسک پروژه های کتابخانه دیجیتال ،مرتبط است با ساختمان، مهندسی مکانیک،یا علم آماری و یکی از جنبه های مورد استفاده در برنامه ریزی مدیرت پروزه کتابخانه دیجیتال می باشد.یکی از را های تعریف ریسک…


سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه

سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه .معرفی افزایش سریع مدیریت پروژه به عنوان یک نظام حرفه ای، موجب ایجاد یک تعداد از استاندارد های خوب تنظیم شده گردیده است که حیطه عمل نظام را تعریف می کند و لوازم، تکنیکها و دیدگاه…


بازاریابی پروژه ای و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

بازاریابی پروژه ای و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان برخی از سازمان ها به واسطه نوع محصول و نوع بازارهدف نیاز به مدیریت بازاریابی با محوریت پروژه های مخاطب خود دارند . به بیان دیگر با شناسایی پروژه های مختلف در زمینه های…


ویژگی های یک مدیر محبوب و مقبول

ویژگی های یک مدیر محبوب و مقبول در نظام مدیریتی نوین فاکتورهای مهمی در موفقیت یک مجموعه دخیل است که از جمله این فاکتورها وجود شخصی مدیر و مدبر در راس مجموعه به عنوان گرداننده و هماهنگ کننده امور می باشد. تعیین سیاستهای کلی…


مدیریت پروژه ومهندسي مديريت پروژه (4)

مدیریت پروژه ومهندسي مديريت پروژه (4) موثر کردن پروسه های تجاری فردگرا: بهبود ارتباطات و هماهنگی پروسه های فردگرا به این معناست که در اعمال و اجرای بخش هائی که در تجارت سنتی دستیابی به آنها مشکل بود ,دقت بیشتری شده است. برای…


فن آوری اطلاعات ،شرط بقاي شركت‌ها در دنياي جديد

فن آوری اطلاعات ،شرط بقاي شركت‌ها در دنياي جديد در روسیه با توجه به شکوفایی اقتصاد، آمادگی صرف هزینه‌‌های زیادی بر روی IT وجود دارد. هر روزه تعداد بیشتری از مدیران پروژه ضرورت به کارگیری سیستم‌‌های IT را درک می‌کنند…


امروزه تغييرات وتحولات مربوط به علم وپيشرفتهاي شگرف بشر در زمينه هاي مختلف علمي ازچند دهه به هفته وياچند دقيقه كاهش پيدانموده است ودراين زمان اهميت وضرورت ارتقاء استاندارها ومديرت بهينه امكانات ونيروها در راستاي توسعه…


خلاصه مقاله: يكي از مشكلات كشورهاي در حال توسعه در اجراي موفقيت آميز طرحها و پروژه هاي اقتصادي و ملي كه منجر به اتلاف بسياري منابع مالي و انساني مي شود، عدم بهره گيري مديران ارشد سازمانها و شركتهاي فعال در اين كشورها از تكنيك…


خلاصه مقاله: بعد از ارائة فلسفة تئوري محدوديتها 2 توسط گلدرات و اشاعة آن به برنامه ريزي توليد گلدرات در سـال 1997 بـا انتـشار رمـانCritical Chain ، تئوري محدوديتها را در محيط هاي پروژه اي معرفي كرد . روش زنجيرة بحراني علي رغـم ايجـاد…


خلاصه مقاله: الگوريتم هاي ژنتيك، روش هايي ابتكاري و تكنيك هايي براي بهينه سازي هستند كه ريشه در تكامل طبيعي دارند . اين الگوريتم هـا بـه طور وسيعي در تمام جنبه هاي زندگي بشر وارد شده اند و نتايج بسيار عالي آنها باعث شده است…


خلاصه مقاله: تحقيقات ركن اساسي توسعه جوامع بشري هستند به طوري كه يكي از شاخصهاي اساسي رشد كشورها انجام پروژه هاي تحقيقاتي مي باشد . پروژه هاي تحقيقاتي عموماً بسيار هزينه بر و زمان بر مي باشند و نتايج آن هم به زودي به بار نمي…


خلاصه مقاله: نظر به گسترش پيوستة سازمان هاي صنعتي، اداري و لزوم بهره گيري صحيح ازامكانات محدودبراي تأمين نيازهاي روزافزون جامعه، هدايت سازمان هاي توليدي، صنعتي و دولتي در تحقق هدف هاي سازماني و ايفاي وظيفه، احتياج به مديريت…


خلاصه مقاله: نياز شديد به اجراي پروژه هاي شهري در ايران، كمبود منابع، ضعف تكنولوژي و محدوديت هاي مديريت شهري مانع از انجام به موقع و اقتصادي پروژه ها مي شود . براساس همين نياز بوده است كه موسسات عمومي و به خصوص شهرداري ها، بخش…


هویت تجاری به روشهای گوناگون توسط مشتریان تجربه و مورد شناسائی قرار می گیرد، که از آن جمله می توان به محصولات ،بسته بندی، قیمت، شیوه های ترویج ، و نیروهای فروش، اشاره نمود. هر کدام از این بهانه های ارتباطی یا نقاط تماس، سنگ…


مدیریت پروژه يك تلاش دقيق، برنامه ریزی شده و سازمان یافته برای به انجام رساندن یک پروژه موفق است. پروژه یک تلاش موقت است که يك نتيجه خاص را توليد مي كند ، به عنوان مثال، یک ساختمان یا يك ابر كامپيوتر جدید. این در تقابل است با…


چکیده: در اين مقاله سعي بر آن است تا اهميت چابکي سازمانها به ويژه سازمانها ي توليدي ، تاثير آن بر وضعيت رقابتي سازمان، آمادگي سازمان براي رويارويي با هر نوع تغيير ، کاهش هزينه هاي سازماني ، جلب رضايت مشتري و ... مورد بررسي قرار…


چكيده: بيش از دودهه از طرح مبحث كاربردپذيري مي گذرد. مبحثي كه فصل مشترك موضوعهايي نظير «كيفيت در استعمال»، «طراحي انسان/ كاربرمدار»، «مميزي فرايندها و سيستم هاي نرم افزاري»، «طراحي وب» و غيره است. مقاله…


چكيده: همانطور كه آيزنهاور رئيس جمهور اسبق آمريكا گفته است برنامه ها در نفس خود اهميت چنداني ندارند و آنچه از برنامه ها بسيار مهمتر است فرايند برنامه ريزي است آنجا كه افراد با نگــــــاهي دوبــــاره و فارغ از فشار تصميم گيريهاي…


اشاره : مقاله ذيل حاصل 40 سال تجربه كاري مديري است كه در بخش طراحي ، مطالعه ،اجرا و نظارت پاره اي پروژه ها فعاليت داشته است . مولف معتقد است كه با صدوربخشنامه و دستورالعمل امكان توسعه و اجراي موفقيت آميز پروژه ها وجود ندارد بلكه…


درخواست دمو

درخواست دمو