en

نقش نیروی انسانی در توسعه تحقیقات صنعتی چکیده مفهوم توسعه   از موضوعات مورد توجه صاحب نظران در دهه های اخیر بوده است « گرانگر»   توسعه را طراحی کلی برای تغییر جامعه میداند که متضمن بازنگری در ساختار سیاسی،…


الگوهای موثر ارزیابی مشاغل در فرایند مدیریت منابع انسانی مقدمه ارزشیابی مشاغل بعنوان ضابطه یافتن جایگاه مشاغل، دارای مزایای بیشماری برای شاغلین استکه از عمده ترین آنها ایجاد انگیزش، انتخاب کارکنان مناسب، تعیین مسیر ارتقاء…


ارتباط مدیریت منابع انسانی با علم اخلاق چکیده یکی از اساسی ترین اصول ایجاد ارتباط سالم و اثرگذار با سایر افراد، رعایت و اهمیت به اصول اخلاقی انسانی است، ولی در جهان امروز بدلیل زندگی پیچیده ماشینی و برقراری وسیع ارتباطات…


توانمند سازی منابع انسانی چکیده امروزه  اهمیت منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست و سازمان ها برای  بقا در محیط پیچیده و پر چالش به نیروی انسانی توانمند و خلاق نیازمند هستند. توانمندسازی و توسعه منابع انسانی یک رویکرد مدیریتی…


آشنایی با مفاهیم سرمایه انسانی چکیده با توجه به تغییرات چشمگیر در محیط‌های سازمانی اجتماعی و تشدید عرصه رقابت در جهان امروزی سازمانها بیش از گذشته به دنبال جذب و از آن مهمتر حفظ و توسعه افراد برای انجام فرایندهای جاری و…


رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان چکیده میزان علاقه و رضایت شغلی کارمندان ادارات بخصوص دستگاههای دولتی در زمان کنونی از مسائل مهم و مورد تحقیق سازمانها می باشند. سازمان ها باید شرایطی را فراهم آورند که بتوانند کارکنان…


حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی چکیده حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری…


مدیریت منابع انسانی و خدمت رسانی در سازمانها

مدیریت منابع انسانی و خدمت رسانی در سازمان ها منابع انسانی از ارزشمندترین منابع سازمانها محسوب می شوند که با تلاش همگانی و ایجاد هماهنگی میان آنها و بکارگماری صحیح از آنان و دیگر اجزای سازمان می توان اهداف سازمانی را تحقق…


تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني

تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی چکیده اینترنت نحوه ‌زندگی، یادگرفتن، کارکردن و گذراندن اوقات فراغت را دگرگون کرده است. به طور اساسی، اینترنت همه جنبه های جامعه انسانی را کم و بیش تغییر داده است. این مقاله در…


مديريت استراتژيک منابع انسانی با بهره گيری از سيستم اطلاعات مديريت

مدیریت استراتژیک منابع انسانی با بهره گیری از سیستم اطلاعات مدیریت چکیده در محیط پر چالش هزاره جدید و در عرصه رقابت میان سازمانها و شرکتها، یکی از مولفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمانها، متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک…


اشتباهات مدیران منابع انسانی

اشتباهات مدیران منابع انسانی چکیده این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌کند. این مقاله سعی دارد، تا…


آینده مدیریت منابع انسانی

آینده مدیریت منابع انسانی مقدمه به واسطه تغییر محیط کسب و کار، مدیریت منابع انسانی (HRM)، نیز لزوماً باید تغییر کند. نظر به ضرورت پاسخگویی به تغییرات، پیش بینی محیط، تغییرات و اتخاذ تصمیمات اثرگذار درخصوص آینده، مدیریت منابع…


چالش های فرآوری مدیریت منابع انسانی

چالش های فرآوری مدیریت منابع انسانی چکیده امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده‌اند. طبق گفته آلوین تافلر بی سواد قرن 21، کسانی نخواهند بود که خواندن ونوشتن نمی…


نیروی انسانی در تعالی سازمانی

نیروی انسانی در تعالی سازمانی مدل های تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت سازمان ها در استقرار سیستم های نوین مدیریتی و مدیریت کیفیت جامع، کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند. این مدل ها…


مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی​ چکیده این مقاله به بحث و بررسی موضوع ها و مسائل مختلف منابع انسانی می پردازد که می بایست برای کسب مزیت رقابتی در محیطی جهانی و رقابتی به آنها توجه شود. همچنین این مقاله به آن دسته از عوامل کلیدی که می بایست…


مقاومت کارکنان در برابر تحولات سازمانی

مقاومت کارکنان در برابر تحولات سازمانی مقدمه در اقتصاد امروز، امر تغییر در سازمان همه گیر شده است. این امر به صورت دائم اتفاق می افتد، و غالبا با سرعت زیاد. به دلیل اینکه تغییر تبدیل به بخش هر روزه پویایی سازمانی شده است، کارکنانی…


معرفی مدیریت منابع انسانی

معرفی مدیریت منابع انسانی چکیده مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. نقطه عطف این تغییر و تکامل جایی است که به جای مدیریت کارکنان1، مدیریت منابع…


نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان

نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان چکیده در زندگی سازمانی امنیت شغلی ازجمله مسائلی است که کارکنان سازمانها را به خودمشغول می کند و بخشی از انرژی روانی وفکری سازمان صرف این مسئله می شود. درصورتی که کارکنان از این…


سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی

سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی چکیده یکی از ابزارهای مهم در نظام مدیریت منابع انسانی، بویژه در سازمانهای بزرگ "سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی ""1" است. این سیستم اطلاعاتی قادر است تا با استفاده ازپایگاههای…


انضباط در سازمان با رویکردهای نو

انضباط در سازمان با رویکردهای نو مقدمه مطالعات نشان می دهد که برای فعالیت تمامی گروه های سازمانی وجود انضباط امری ضروری است. اعضای هر گروه باید میل و خواسته های شخصی خود را کنترل کنند و برای نفع همگانی، همکاری کنند. به عبارتی…


درخواست دمو

درخواست دمو