en

مدیریت شرکت‌های تکنولوژی مدیریت در هر صنعتی کار دشواری است، اما افرادی که در بخش تکنولوژی فعالیت می‌کنند، معتقدند این کار به ویژه در کسب‌وکار آنها مشکل‌تر است. برای بررسی این موضوع، این تئوری را آزمایش کردیم و به…


سازماندهی گروه های مشارکتی در سازمان های یادگیرنده از نقطه نظر فردی، یادگیری، دسترسی به اطلاعات، درک آن و کسب مهارتهاست. از نقطه نظر سازمانی، یادگیری بر بدست آوردن سنتها، دیدگاهها، استراتژی‌ها و انتقال دادن دانش متمرکز…


زمان واقعی  استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی چکیده اینجا هیچ سوالی برای بعضی طرح های استراتژی  که عملکرد سازمان را هدایت کرده نیست.اگرچه اینجا چندین چالش برای اجرای این برنامه ها در سازمان وجود دارد.…


مدیریت تحول در کشورهای در حال توسعه، موافقتنامه های تجارت آزاد نامتوازن، وضع بسیاری را بدتر می کنند. به عنوان مثال طی دوران 10 ساله اول موافقتنامه نفتا اختلاف درآمدی مابین آمریکایی ها و مکزیکی ها بیش از 10 درصد رشد داشته است.…


دیدگاه پویای برنامه راهبردی مقدمه ترجمه حاضر، اثر نویسنده ای به نام کنستانتین -سی -مارکیدز است. در این نوشته سعی شده است با بررسی و انعکاس و مقایسه موضوع برنامه ریزی راهبردی در چرخه اقتصادی "تولید، توزیع و مصرف " در تعدادی…


استراتژی اقیانوس آبی به عنوان انقلابی در حوزه مدیریت استراتژیک چکیده این مقاله به منظور معرفی و تبیین مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و بررسی نقش آن در تغییر و تحول استراتژیک سازمان ها انجام شده است. این مقاله از نوع تحقیقات کاربردی…


طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه های فرهنگی کشور چکیده تحقیق حاضر به منظور طراحی و ارائه الگویی مناسب برای کنترل استراتژیک دستگاه های فرهنگی کشور انجام شده است. این مقاله با ارائه تعاریف، مفهوم سازی و مرور برمبانی…


اقیانوس آبی؛ استراتژی رقابت در بازار بیرقیب چکیده هدف از این مقاله، بررسی تفکر جدیدی درباره‌ استراتژی است. استراتژی و نوآوری در روشهای مرسوم، بر خلق ایده در محدوده تعیین شده و ساختار یافته صنایع موجود تمرکز دارد. نوآوری…


دستاورد اجرای کارت امتیازی متوازن چکیده سازمانهای بسیاری در پیاده‌سازی و اجرای کامل استراتژیها یا مدیریت عملیات خود، ناموفق‌اند. این مسئله ناشی از تعریف ناقص استراتژی ها نیست، بلکه به این خاطر است که چارچوب منسجمی برای…


سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک چکیده این مقاله سه رویکرد غالب در مدیریت استراتژیک – دیدگاه سازمان صنعتی، دیدگاه فرآیندی و دیدگاه مبتنی بر منابع- که تاثیر زیادی بر ادبیات این حوزه داشته اند، معرفی می کند. در ابتدا مفهوم…


تفاوت‌های برنامه ریزی استراتژیک در سازمان‌ها چکیده برنامه ریزی استراتژیک نقش کلیدی در موفقیت سازمانها در میدان رقابت دارد. این نوع برنامه ریزی اگر به درستی تدوین شود، به انتخاب استراتژی هایی منجر می شود که درصورت اجرای…


تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان چکیده این مقاله به چگونگی توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت راهبردی (استراتژیک) می‌پردازد. شباهتهای زیادی بین این دو حوزه وجود دارد که نشان دهندة ارتباط نزدیک بین آنهاست. تفاوتهای…


سیر تکامل مفهوم استراتژی چکیده بررسی ادبیات استراتژی بیانگر پنج فاز مختلف در تکامل این پارادایم از جنگ جهانی دوم به بعد است. گلاک، کافمن، و والک(1980) سیر تکامل فرایند مدیریت استراتژیک را در چهار فاز تشریح کرده اند که فاز سوم…


مدیریت راهبردی در صنعت برق کشور چکیده صنعت برق کشور از زمان تاسیس تا به امروز، در سایه خط مشی‌های متفاوت و تا حدودی متعارض در چرخه فعالیت آن‌، همواره صحنه تحولات و فرود و فرازهای فراوانی بوده است. اراده برای تشکیل بنگاههای…


برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک چکیده یکی از عناصر عمده در مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن همه فعالیتها و کوششهای خود را درمورد اهداف موردنظر،…


همسویی راهبردهای کسب و کار با فناوری اطلاعات چکیده در محیط پر تلاطم کسب و کار امروز، موفقیت سازمان ها در گرو جهت گیری همه بخشهای سازمان، در راستای مسیر استراتژیک آن است. امروزه که بیشترین سرمایه گذاری سازمانها بر روی فناوری…


مزیت رقابتی پایدار مقدمه نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که «جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است» که در این راستا از ویژگیهای مسلط جهان امروز می توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد…


مدیریت فناوری، پیش شرط رقابت پذیری مقدمه طی سالیان متمادی، فناوری تاثیر بسیار شگرفی بر توسعه روابط انسانی و پیشرفت تمدن بشری گذاشته است. امروزه دیگر فناوری به تمامی ابعاد زندگی بشری وارد شده و تحولات چشمگیری که همه روزه در…


خلاصه ای از معرفی مدیریت استراتژیک چکیده این مقاله به صورت خلاصه مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن را در سازمان‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک، ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک،…


تفکر استراتژیک مقدمه مدیران همواره با واژه های «مبهم» و «چندمعنای» ادبیات مدیریتی مواجه بوده اند. تبیین این واژه ها می تواند در شناخت و بهره گیری بهتراز مباحث نظری سودمند باشد. استراتژی یکی از این زمینه هاست که…


درخواست دمو

درخواست دمو