en
مفاهیم و کلیات کار آفرینی

مفاهيم و كليات كارآفريني   1- مقدمه نخستين گام جهت شناخت و تبيين درست هر مفهوم يا پديده، ارائه تعريف روشني از آن است. كارآفريني مانند ساير واژه‌هاي مطرح در علوم انساني هنگامي قابل تحليل و تبيين است كه بتوان تعاريف روشن…


مدیر سبز - ژان بقوسیان اشاره: کارکنان نقش بسیار مهم و حیاتی در موفقیت کسب و کار دارند. بنابرین انتخاب و استخدام کارکنان مناسب می تواند باعث پیروزی و یا شکست یک شرکت شود.   کارکنان نقش بسیار مهم و حیاتی در موفقیت کسب و کار دارند.…


روزنامه تفاهم - امیر هوشنگ آذردشتی اشاره: كارآفرینان موفق نگاه نو و متفاوتی به كار و زندگی‌شان دارند. تفاوت آنها با كارآفرینان ناموفق ظریف اما قابل تمیز است. این تفاوت‌ها فراتر از خواسته‌ها و رویاهای آنهاست.   كارآفرینان…


مسعود حیدری - parsvu-cs.com اشاره: اخیرا کتاب معروف بیاندیشید و ثروتمند شوید را مطالعه کردم. برای ایجاد انگیزه کتاب بسیار بی نظیری است. پس از جستجو در اینترنت خلاصه کتاب را یافتم. مطالعه این کتاب را که توسط مترجمان زیادی ترجمه شده…


روزنامه تهران امروز اشاره: دلایل بسیار زیادی وجود دارند تا شما را قانع كنند كه محل كار خود را مرتب نگه دارید.با نكته‌های جالبی در مورد سازماندهی با محیط كار فعلی خود آشنا شوید.     دلایل بسیار زیادی وجود دارند تا شما…


درخواست دمو

درخواست دمو