en

فشار روانی در محیط کار مقدمه فشار روانی وتأثیر آن بر کارکنان در محیط کاری در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. عناوینی که دراین مقاله مورد بحث واقع می گرد عبارتنداز:‌ فشار روانی و پیامدهای آن، عوامل ایجاد فشار روانی…


چگونه باید با کارکنان مشکل ساز در سازمان رفتار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‎‏‏ کنیم؟ مقدمه انسان ها اسا‏ساً بایکدیگر متفاوت‏اند.خواسته های آنها یکسان نبوده و ارزش‏ها، هنجارها، و اعتقاداتشان نیز با یکدیگر تفاوت…


چهار نکته که نشان می‌دهند کارمندانتان به توجه شما نیاز دارند 1. کارمندی همیشه دیر می‌آید یا بیش از حد تلفن می‌زند و خبر می‌دهد که مریض است. یک کارمند خوشحال سر وقت داخل محیط کارش حاضر می‌شود و اغلب اوقات بهانه مریضی…


درخواست دمو

درخواست دمو